ทีมงาน

รายชื่อทีมงาน

...

การพัฒนา

  • ต้นแบบระบบสมัครชมาชิกชมรม jul@2013 : โดย ITDev team (ชมรมครูผู้สอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ@สอศ.)
  • พัฒนาต่อยอดเป็นระบบยืนยันตัวตนแบบเปิด (OSA) beehive jan@2014 : โดย อาจารย์นพพล อินศร